Europe - Хотел

Europe - Хотел

Работно време: Денонощно

Адрес: ул. „Лидице“ 2, 1113 София

Контакти: Телефон: +359 2 970 1500; +359 879209 300 E-mail: info@hotel-europe-bg.com

Уеб сайт: http://www.hotel-europe-bg.com

Рейтинг: 0