УМБАЛСМ

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Работно време: Денонощно

Адрес: бул. „Тотлебен“ 21, София

Контакти: тел.: +359 2 9154 411

Описание: На това място ("Руски паметник") преди повече от 100 години са поставени основите на Болница "Червен кръст". В продължение повече 50 мирни и военни години, тя е завоювала своя авторитет в Българското здравеопазване. Утвърдила се е като болница на обикновения българин и на спешността. Това дава основание през 1951г. на властите, в порядък на приемственост, да организират Спешна болница, а по-късно и Институт за бърза медицинска помощ;Републикански научно-практически институт за спешна медицинска помощ;Научен институт по Спешна медицина; Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов". Самите промени в наименованията показват качественото израстване на болничното заведение, гаранция за неговата устойчивост и перспективи. Независимо от превратностите на времето, Институцията "Пирогов" се съхрани и остана популярна и днес.

Уеб сайт: http://www.pirogov.bg

Рейтинг: 3