Pizza max - Пица на парче

Pizza max - Пица на парче

Работно време: Денонощно

Адрес: бул. „Христо Ботев“ 136, 1202 София

Контакти: Телефон: +359 878 768 080

Рейтинг: 0